Para Sayo, Luningning, Tula, Tula ng pag-ibig, Veronica Joy Polidario

Para sayo, Luningning

Umaalab ang ‘yong salitang ‘sing tamis ng pulot, Tila sariwang hanging iyong hinablot, Mapupulang rosas sa iyo’y idinulot, Buhok mong kay haba’t tuwid ay kumulot. Parang bahaghari ang iyong mga mata, Sa bawat paggising ay nakangiti ka, Ang sabi pa niya’y mahal kang talaga, Nangakong kailanma’y walang iwanan, At sa iyong tabi’y laging mananahan. Panghabambuhay… Continue reading Para sayo, Luningning

Feature Article about Math, Math is Forever

Forever says: Why do we have to love Math?

I hate Math, do you? Actually, I can’t probably think of what to write in this article, maybe because I need to or I have to? But the main point here was that, I am able to put the pieces up and start doing this feature story that I wish you might want to enjoy… Continue reading Forever says: Why do we have to love Math?